หน้าแรก
เกี่ยวกับห้องสมุด
บริการสารสนเทศ
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
กระดานข่าว
ติดต่อเรา
SiteMap
FAQ
เชื่อมโยง ไปยัง Web Site ที่น่าสนใจ
เข้าสู่ระบบ

 สารสนเทศใหม่
 ชื่อ : เธอคือแรงบันดาลใจ ปีที่ 3
ข้อมูลเพิ่มเติม : หนังสือ เธอคือแรงบันดาลใจ ปีที่ 3
ผลงานในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จาก 12 โรงเรียนทั่วประเทศในโครงการ "เธอคือแรงบันดาลใจ"
 ชื่อ : เธอคือแรงบันดาลใจ ปีที่ 2
ข้อมูลเพิ่มเติม : หนังสือ เธอคือแรงบันดาลใจ ปีที่ 2
ผลงานในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จาก 12 โรงเรียนทั่วประเทศในโครงการ "เธอคือแรงบันดาลใจ"

 สารสนเทศแนะนำ
 ชื่อ : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ยั่งยืนด้วยความพอเพียง
ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ยั่งยืนด้วยความพอเพียง, ผดุงไว้ซึ่งประโยชน์อย่างยั่งยืน, เสริมสร้างรากฐานแห่งความยั่งยืน, สืบสานวิถีแห่งการเกื้อกูล, ธำรงคุณค่าแห่งวิธีอารยะ, ภูมิใจในธุรกิจที่มั่นคง
 ชื่อ : มั่นพัฒนาบนเส้นทางแห่งความยั่งยืน
ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มั่นพัฒนาบนเส้นทางแห่งความยั่งยืน
 กิจกรรม และ ข่าวสาร
Sasin to celebrate European quality accreditation
  

Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University will host a dinner talk on July 1 on "Social Enterprise from Local to Global" to celebrate its EQUIS accreditation.

ประกาศ ตราสัญลักษณ์พระราชทาน เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
  
{mosimage}

วันที่ 4 พ.ค.2554 ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ประกาศตราสัญลักษณ์พระราชทาน พร้อมเชิญชาวบ้านประดับธงเหลืองเฉลิมพระเกียรติ

"สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขอเรียนให้ทราบว่า ข้อความ รูปภาพ เนื้อหาสาระ และรายละเอียดใดๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่งสำนักงานทรัพทย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ถูกต้องตามกฏหมาย ห้ามผู้ใช้บริการหรือบุคคลใดทำการลอกเลียน ดัดแปลง ทำซ้ำ หรือนำไปใช้ประโยชน์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมายทันที"