หน้าแรก
เกี่ยวกับห้องสมุด
บริการสารสนเทศ
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
ข่าวสารสำหรับสมาชิก
รายการสารสนเทศแนะนำ
การนัดหมายเพื่อเข้ามาใช้บริการห้องสมุด
ปฏิทินข่าวกิจกรรม
กฎระเบียบต่างๆ
กระดานข่าว
ติดต่อเรา
SiteMap
FAQ
เชื่อมโยง ไปยัง Web Site ที่น่าสนใจ
เข้าสู่ระบบ

ไปชมสวนส่างฝัน แหล่งเรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียง จ.อำนาจเจริญ พิมพ์
Monday, 21 September 2009
ไปชมสวนส่างฝัน แหล่งเรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียง จ.อำนาจเจริญ

Image

นายวีระพล กมลรัตน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สัมผัสแวดวงทางการเมืองที่กรุงเทพฯ โดยร่วมงานกับพรรคการเมืองหนึ่งมากว่า 10 ปี ซึ่งเห็นพฤติกรรมนักการเมืองแล้วรับไม่ได้ และที่สำคัญการเมืองไม่ได้ให้อะไรกับประชาชนเลย จึงเกิดความเบื่อหน่าย จากนั้นได้เข้าเรียนโรงเรียนผู้นำด้านกสิกรรมไร้สารพิษ นำความรู้ไปปรับใช้กับที่นาบ้านเกิดจนประสบความสำเร็จ ที่ผ่านมามีผู้คนเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง

นายวีระพล กมลรัตน์ อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 216 หมู่ 11 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ผู้สร้างฝันให้กับชาวนา เล่าว่า หลังจากที่เรียนสำเร็จระดับปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ก็ได้เข้าร่วมทางการเมืองกับพรรคการเมืองหนึ่งที่กรุงเทพฯ โดยคลุกคลีอยู่กับแวดวงการเมืองมาเป็นเวลา 10 ปี จึงเข้าใจสัจธรรมที่ว่าการเมืองไม่ได้ให้อะไรแก่ชาวบ้านเลย ที่สำคัญได้เห็นพฤติกรรมของนักการเมืองแล้วรับไม่ได้ เพราะไม่ตรงกับความคิดและอุดมการณ์ที่ตั้งไว้ ก็หันหลังให้กับการเมือง ต่อมาได้เข้าอบรมโรงเรียนผู้นำของ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ที่ จ.กาญจนบุรี เรื่องกสิกรรมไร้สารพิษและอื่นๆ เป็นเวลา 2 ปี ก็เดินทางกลับบ้านเกิด จ.อำนาจเจริญ

นายวีระพล เล่าอีกว่า ต่อมาได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับที่ดินมรดกจำนวน 30 ไร่ ซึ่งมีความคิดว่า จะปลูกบ้านอยู่ท่ามกลางสวนไม้นานาชนิด มองไปทิศไหนก็จะพบแต่อาหาร สามารถเก็บกินได้ โดยไม่พึ่งตลาด ซึ่งก็ขุดคลองรอบสวนเป็นแหล่งน้ำ มีน้ำใช้ตลอดปี เพื่อสร้างสวรรค์บ้านนา โดยมีผู้คนสนใจเข้ามาศึกษาดูงานตลอดเวลา ก็เลยเปิดเป็นศูนย์ฝึกอบรมกสิกรรมไร้สารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง สวนส่างฝัน ขึ้น ซึ่งส่างเป็นภาษาอีสาน แปลว่าสร้าง หมายความว่ามีคนเดินเข้ามาแล้วทำให้คนยากเป็นชาวนา ชาวสวน มุ่งเน้นเรื่องคุณธรรม ร่วมกับวิถีชีวิตแบบบุญนิยม กล่าวคือวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีฐานของกสิกรรมไร้สารพิษมาก่อน และคนจะต้องมีคุณธรรม โดยเฉพาะผู้ที่มาอบรมจะต้องกินอาหารมังสวิรัต ถือศีล 5 เป็นเวลา 5 วัน 4 คืน ซึ่งจะมีบุคคลทั่วไปเข้าอบรม ผ่านไปแล้วหลายรุ่น ต่อมา ธ.ก.ส.อำนาจเจริญ และเกษตรอำนาจเจริญ ให้ความสนใจ ส่งเกษตรกรที่จะกู้เงินกับ ธ.ก.ส.เข้ารับการอบรมเป็นหลัก หากผ่านการอบรมจากที่นี่ก็จะสามารถกู้เงินได้ หากไม่ผ่านก็หมดสิทธิ ซึ่งอบรมครั้งละ 100-150 คน ซึ่งปีละ 1,000 คน ทั้งนี้ การอบรมก็จะเกี่ยวกับเรื่อง ปฏิบัติธรรม ทำสวน ทำนา การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ การทำบ้านดิน เป็นต้น

นายวีระพล บอกว่า ที่ผ่านมาผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจการทำบ้านดินกันมาก ซึ่งก็มีหลายรายนำความรู้จากการทำบ้านดินไปก่อสร้างบ้านดินเป็นที่อยู่อาศัย และบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าประหยัดและคุ้มค่ามาก ซึ่งบ้านดินมีความคงทน แข็งแรง อยู่ได้ถึง 1 พันปี ไม่มีผุพัง โดยเฉพาะฤดูร้อน จะเย็นสบาย ส่วนฤดูหนาวจะอบอุ่น ราคาแล้วแต่ขนาด เริ่มต้นที่ 30,000 บาทก็อยู่อาศัยได้แล้ว

นายวีระพล บอกถึงวิธีก่อสร้างบ้านดินว่า เริ่มแรกนำดินผสมแกลบและน้ำแล้วใช้เท้าเหยียบๆ พอหมาดๆ จากนั้นปั้นเป็นก้อนลักษณะเหมือนก้อนอิฐ ซึ่งดินแต่ละก้อนกว้าง 4 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว หนา 4 นิ้ว เสร็จแล้วนำไปตากแดดให้แห้ง ใช้เวลา 7 วัด ต่อมาก่อแบบอิฐทั่วไปตามลักษณะแบบบ้านที่ต้องการ แล้วตกแต่งให้สวยงามด้วยการฉาบ ซึ่งจะมีเทคนิคในการฉาบ คือใช้แป้งมันหรือแป้งข้าวเจ้ามาต้มแล้วผสมกับทรายและดินพอประมาณแล้วทำการฉาบ หากต้องการสีอะไรก็ใส่สีนั้นๆ ลงไปเพื่อความสวยงาม จะมุงหลังคาหญ้าหรือสังกะสีก็ได้ สำหรับชาวนาที่มีเงินน้อยก็สามารถทำอยู่ได้เลย

นายวีระพล กล่าวทิ้งท้ายว่า ทุกวันนี้ได้ร่วมกับชาวบ้านทำการปลูกป่ายาง ช่วยลดโลกร้อน ซึ่งป่าได้ประโยชน์หลายอย่าง คือเป็นทั้งแหล่งอาหาร ปุ๋ย ต้นน้ำ สร้างความชื้นสัมพัทธ์ได้ดี และทำให้ต้นไม้ข้างเคียงสวยงาม ที่สำคัญป่าสามารถปลูกเห็ด 7 ชั่วโคตรได้ด้วย กล่าวคือ นำดอกเห็ดที่แก่ เช่น เห็ดเผาะ เห็ดละโงก เห็ดผึ้ง เหล่านี้มาตำผสมน้ำ 10 ส่วน แล้วนำไปรดที่โคนต้นยาง แล้วต้นยางก็จะดูดหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆ ส่งผลให้ต้นยางโตเร็ว ต่อมาต้นยางก็จะปล่อยสปอร์มาตามปลายราก เห็ดชนิดต่างๆ ก็จะเกิดขึ้นตามโคนและขยายไปเรื่อยๆ ก็เป็นแหล่งอาหารอย่างดีของมนุษย์ ทำสวนส่างฝันกสิกรรมไร้สารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นเวลา 11 ปี ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

หากใครสนใจหารายละเอียดเพิ่มเติม และต้องการเดินทางไปศึกษาดูงาน
เฉพาะวันเสาร์ให้ติดต่อไปที่โทร.045-270-233 หรือ 084-714-0304
ยินดีจะบอกจะสอนให้ด้วยความเต็มใจ
สนธยา ทิพย์อุตร/อำนาจเจริญ
แหล่งที่มา : http://www.ryt9.com/s/bmnd/651314/


< ก่อนหน้า   ถัดไป >
"สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขอเรียนให้ทราบว่า ข้อความ รูปภาพ เนื้อหาสาระ และรายละเอียดใดๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่งสำนักงานทรัพทย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ถูกต้องตามกฏหมาย ห้ามผู้ใช้บริการหรือบุคคลใดทำการลอกเลียน ดัดแปลง ทำซ้ำ หรือนำไปใช้ประโยชน์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมายทันที"