หน้าแรก
เกี่ยวกับห้องสมุด
บริการสารสนเทศ
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
ข่าวสารสำหรับสมาชิก
รายการสารสนเทศแนะนำ
การนัดหมายเพื่อเข้ามาใช้บริการห้องสมุด
ปฏิทินข่าวกิจกรรม
กฎระเบียบต่างๆ
กระดานข่าว
ติดต่อเรา
SiteMap
FAQ
เชื่อมโยง ไปยัง Web Site ที่น่าสนใจ
เข้าสู่ระบบ

เยาวชนมุสลิมสตูลเรียนรู้แนวเศรษฐกิจพอเพียงเลี่ยงค้าแรงเสือเหลือง พิมพ์
Tuesday, 13 July 2010
ทหารนำเยาวชนมุสลิมรั้วเขตชายแดนมาเลเซียเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระ ราชดำริในหลวง เสริมรายได้หลังจบการศึกษา เพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนหันไปขายแรงงานที่ประเทศมาเลเซีย
วันนี้ (8.มิ.ย.) ทหารจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 สตูล นำเยาวชนมุสลิมแนวเขตรั้วชายแดนไทยมาเลเซีย จากตำบลวังประจัน อ.ควนโดน พร้อมนักเรียนปอเนาะจังหวัดสตูล เข้าเรียนรู้เสริมอาชีพหารายได้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังส่วนใหญ่นักศึกษาที่จบจากโรงเรียนปอเนาะ จ.สตูล หันไปทำงานในประเทศมาเลเซีย เพื่อไปขายแรงงานตามร้านอาหาร ก่อสร้าง ซึ่งทหารนำเรียนรู้การทำเกษตรพอเพียงตามพระราชดำริในหลวง เพิ่มรายได้มากกว่าไปขายแรงงานในต่างประเทศ ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45
       
       โดยมี พันเอก วีรวัฒน์ รัตนพันธ์ รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเครื่องที่ 45 นำพาสู่การเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้ต่างๆ ทั้งการใช้พลังงานน้ำ การปลูกผักปลอดสารพิษ ผักเศรษฐกิจอย่างแก้วมังกร ฝรั่งไร้เมล็ด การเลี้ยงและผสมพันธ์ปลาหมอ และปลาชนิดอื่น การเลี้ยงวัว เลี้ยงไก่
      
       รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเครื่องที่ 45 กล่าวว่า จังหวัดสตูลเป็นพื้นที่อยู่ใกล้กับประเทศมาเลเซีย ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มชาวมุสลิมในพื้นที่ จ.สตูล เมื่อเรียนจบก็จะถูกชักชวนไปทำงานขายแรงที่ประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นที่จบจากการศึกษาใหม่ และไม่ได้เรียนต่อก็จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ส่วนใหญ่พื้นเพทางบ้านจะทำการเกษตรกรและมีพื้นที่ซึ่งปล่อยพื้นที่ว่างไว้
      
       ทั้งนี้ ทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 นำนักเรียน เยาวชนที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ยังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนี้จะได้รับ รู้อย่างแท้จริงและสามารถนำกลับไปปรับใช้กับชีวิตประจำวัน ทั้งการ ปลูกผัก เลี้ยงปลา โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจนั้นสามารถนำไปปลูกสร้างเป็นอาชีพหลักได้ และสามารถใช้พลังงานน้ำควบคู่กันไป ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนจังหวัดสตูลเป็นอย่างดี และสร้างรายได้เข้ามาในครอบครัว เพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอาชีพที่ทำได้ตลอดทั้งปี และพื้นที่จังหวัดสตูลพื้นที่จังหวัดสตูลเหมาะแก่การทำเกษตร
      
       น.ส.อมิตา ตะวันโต โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ จ.สตูล มองว่า ที่บ้านก็ทำการเกษตรกรและถือว่าวันนี้ได้มาดูทางทหารที่นำเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงมาอธิบายให้กับเราที่เป็นนักเรียนมุสลิม ซึ่งว่ามาอบรมแล้วได้ความรู้มาก และจะนำไปบอกกับพ่อแม่ที่บ้าน เพราะมองว่าการใช้สารเคมีในปัจจุบันนี้เป็นอันตรายมากขึ้น โดยวันมากับเพื่อนๆและถือว่าพี่ทหารนำความรู้ให้แก่เรามาก ซึ่งประทับใจในการปลูกผักสวนครัวโดยไรสารเคมี เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายการซื้อกับข้าวได้
      
       น.ส.พัชราภรณ์ หมาดทิ้ง นักศึกษาดูงาน กล่าวว่า ทำ ให้เราได้เรียนรู้การเพาะพันธุ์ปลา การทำปุ๋ยหมัก และอีกมากมาย และได้ความรู้ในการทำปุ๋ยหมักกลับไปทำที่บ้านและบอกต่อๆข้างบ้านให้หันมาใช้ ปุ๋ยหมักแทนสารเคมี
      
      
       สำหรับกิจกรรมที่เยาวชนมุสลิมกลุ่มนี้ได้เข้ามาเรียนรู้นั้น ได้แก่ การใช้พลังงานน้ำในการปลูกพืชผัก การเลี้ยงปลาดุก ปลาหมอ รวมไปถึงเรียนรู้การผสมพันธุ์ปลาให้ได้ปลาที่มีคุณภาพ ตัวใหญ่ รวมไปถึงการจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ImageImageImage

แหล่ที่มา : http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000078841

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
"สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขอเรียนให้ทราบว่า ข้อความ รูปภาพ เนื้อหาสาระ และรายละเอียดใดๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่งสำนักงานทรัพทย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ถูกต้องตามกฏหมาย ห้ามผู้ใช้บริการหรือบุคคลใดทำการลอกเลียน ดัดแปลง ทำซ้ำ หรือนำไปใช้ประโยชน์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมายทันที"